Vo viac ako 40 krajinách sveta ľudia trpia pre svoju vieru, 
sú prenasledovaní alebo diskriminovaní.

Len vďaka Vašej štedrosti môže ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pomáhať prenasledovaným a trpiacim kresťanom vo viac ako 140 krajinách.

Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi desiatky rokov účinne pomáha len vďaka štedrosti darcov - hlavne pomocou pravidelných príspevkov podporovateľov. Nemá príjmy zo štátneho rozpočtu, európskych alebo iných štrukturálnych programov alebo grantov. Preto si veľmi vážime podporu a štedrosť každého nášho darcu. Ďakujeme!    

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Len vďaka vašej podpore môžeme efektívne pomáhať prenasledovaným kresťanom vo svete. Ďakujeme!

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

Telefón

3. Spôsob platby

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

„Oni sú skúšaní vo viere. My sme skúšaní v láske.“ 

páter Werenfried, zakladateľ ACN

Podporovať nás môžete pravidelne alebo jednorazovým darom. Ďakujeme!