Vo viac ako 40 krajinách sveta sú aj dnes ľudia prenasledovaní alebo diskriminovaní len preto, že sú kresťania.

Len vďaka Vašej štedrosti môže ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pomáhať prenasledovaným a trpiacim kresťanom vo viac ako 140 krajinách.

Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi desiatky rokov účinne pomáha len vďaka štedrosti svojich darcov - hlavne pomocou pravidelných príspevkov podporovateľov. Nemá príjmy zo štátneho rozpočtu, korporácií, európskych alebo iných štrukturálnych programov či grantov. Preto si nesmierne vážime podporu a štedrosť každého nášho darcu. Ďakujeme! Svoj dar môžete zrealizovať prevodom na účet SK0909000000005121339396 (ako účel platby/ poznámku, prosím, uveďte e-mail, adresu alebo tel. číslo; za Vašu štedrosť sa Vám chceme poďakovať) alebo on-line platbou: 

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Len vďaka vašej podpore môžeme efektívne pomáhať prenasledovaným kresťanom vo svete. Ďakujeme!

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

Telefón

3. Spôsob platby

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

„Oni sú skúšaní vo viere. My sme skúšaní v láske.“ 

páter Werenfried, zakladateľ ACN

Podporovať nás môžete jednorazovým alebo pravidelným darom. Za každého dobrodinca ACN sa každých 21 sekúnd niekde na svete slúži svätá omša. Ďakujeme!