Vo viac ako 40 krajinách sveta dnes kresťania trpia pre svoju vieru, sú prenasledovaní alebo diskriminovaní.

Vďaka vašej štedrosti môže pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi efektívne pomáhať prenasledovaným a trpiacim kresťanom vo viac ako 140 krajinách sveta, priamo v ich miestnej Cirkvi, v pastorácii. 

Aj vďaka vašej pomoci tak môžeme (napr.):

  • pomôcť evanjelizácii a pastorácii cez moderné masmédiá (napr. na Blízkom východe momentálne pôsobia len 2 kresťanské TV stanice popri 600 moslimských) v regiónoch bez akejkoľvek podpory Cikrvi
  • zabezpečiť v najchudobnejších regiónoch cez omšové milodary často jediné živobytie každému deviatemu kňazovi (z celkového počtu 415 000 pôsobiacich kňazov)
  • pre potreby rýchlo sa rozrastajúcich kresťanských komunít v Ázii, Južnej a Strednej Amerike podporiť v teologickom vzdelávaní každého desiateho seminaristu z aktuálne počtu 120 000 
  • distribuovať detskú Bibliu a "YOUCAT" (ilustrovaný katechizmus pre mládež) - knihy dostupné v 187 jazykov v 202 krajinách sveta. Často je to jediná farebnú obrázková kniha dostupná pre chudobné deti
  • zakúpiť ročne 1255 vozidiel a plavidiel pre pastoráciu v regiónoch, kde sa kresťania vďaka zlej dostupnosti môžu osobne stretnúť s kňazmi či rehoľnými sestrami len niekoľkokrát ročne 

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne pomáhať prenasledovaným kresťanom vo svete. Ďakujeme!

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

Telefón

3. Spôsob platby

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

„Oni sú skúšaní vo viere. My sme skúšaní v láske.“ páter Werenfried van Straaten, zakladateľ ACN

Podporovať nás môžete pravidelne alebo jednorazovým darom. Ďakujeme!