Len vďaka vašej štedrosti môžeme účinne pomáhať.

Desiatky rokov účinne pomáhame vďaka štedrosti darcov, hlavne pomocou pravidelných príspevkov podporovateľov. ACN nemá príjmy zo štátneho rozpočtu, od korporácií alebo zo štrukturálnych programov či grantov. Preto si nesmierne vážime podporu a štedrosť každého nášho darcu. Svoj dar môžete zrealizovať prevodom na účet SK0909000000005121339396 (ako popis platby, prosím, uveďte e-mail alebo adresu) alebo on-line platbou.

Súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „Súhlas“): Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (IČO 50582577) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska a dar za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 5 rokov. Som si vedomý svojich práv v zmysle GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu info@acn-slovensko.org.

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Len vďaka vašej podpore môžeme efektívne pomáhať prenasledovaným kresťanom vo svete. Ďakujeme!

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

„Oni sú skúšaní vo viere. My sme skúšaní v láske.“ 

páter Werenfried, zakladateľ ACN

Podporovať nás môžete jednorazovým alebo pravidelným darom. Za každého dobrodinca ACN sa každých 28 sekúnd niekde na svete slúži svätá omša. Ďakujeme!