„Besnenie vojny sa stále neskončilo. Osem rokov bojov už teraz zanecháva jazvy, ktoré nikdy nezmiznú,“ hovorí otec Halemba, ktorý je v ACN zodpovedný za projekty na Blízkom východe.

Len vďaka Vašej štedrosti môže ACN účinne pomáhať ľuďom v Sýrii.

Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi desiatky rokov účinne pomáha len vďaka štedrosti svojich darcov - hlavne pomocou pravidelných príspevkov podporovateľov. Nemá príjmy zo štátneho rozpočtu, korporácií, európskych alebo iných štrukturálnych programov či grantov. Preto si nesmierne vážime štedrosť každého darcu. Ďakujeme! Svoj dar môžete zrealizovať prevodom na účet SK0909000000005121339396 (ako účel platby/ poznámku, prosím, uveďte e-mail, adresu alebo tel. číslo) alebo on-line platbou

Súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „Súhlas“): Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (IČO 50582577) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska a dar za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 5 rokov. Som si vedomý svojich práv v zmysle GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu info@acn-slovensko.org.

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

„Oni sú skúšaní vo viere. My sme skúšaní v láske.“ 

páter Werenfried, zakladateľ ACN


Podporovať nás môžete jednorazovým alebo pravidelným darom (mesačne). Za každého dobrodinca ACN sa každých 28 sekúnd niekde na svete slúži svätá omša. Ďakujeme!