Omšový milodar - podiel na mystickom Tele Kristovom

Odporúčané sumy milodarov na jednotlivé druhy svätých omší:

1 SVÄTÁ OMŠA „Ordinaria" » 8 €

3 SVÄTÉ OMŠE ZA SEBOU „Triduum" » 30 €

9 SVÄTÝCH OMŠÍ ZA SEBOU „Novena" » 80 €

30 SVÄTÝCH OMŠÍ ZA SEBOU „Gregoriana" » 300 €

Pri slúžení viacerých svätých omší na úmysel jedného dobrodinca (Triduum, Novena, Gregoriana), neberie iné úmysly a reťaz svätých omší nemá byť prerušená.

Takzvané gregoriánske sväté omše (30 dní za sebou) sú starodávnou cirkevnou praxou a odporúčajú sa najmä na úmysel za zosnulých.

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

Druh omše (Ordinaria / Triduum / Novena / Ordinaria) *

Počet omší podľa druhu (Ak ste si vybrali napr. Triduum, netreba písať 3. Jedno Triduum znamená 3 sv. omše) *

Úmysel *

Ulica

Číslo domu

Mesto

PSČ

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi desiatky rokov účinne pomáha len vďaka štedrosti svojich darcov pomocou pravidelných príspevkov podporovateľov. Nemá príjmy zo štátneho rozpočtu, korporácií, európskych alebo iných grantov. Preto si nesmierne vážime štedrosť každého darcu.