Dar viery: dar, ktorý trvá

Počas týchto Vianoc môžete darovať dar, ktorý trvá: dar viery trpiacim kresťanom

Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi desiatky rokov účinne pomáha len vďaka štedrosti svojich darcov. Nemá príjmy zo štátneho rozpočtu, korporácií, európskych alebo iných štrukturálnych programov či grantov. Preto si nesmierne vážime štedrosť každého darcu. Ďakujeme! 

Súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „Súhlas“): Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (IČO 50582577) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska a dar za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 5 rokov. Som si vedomý svojich práv v zmysle GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu info@acn-slovensko.org.

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
€/m
Ak si zvolíte pravidelný dar, pomôžete nám ešte efektívnejšie pomáhať prenasledovaným kresťanom vo svete. Ďakujeme.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

Telefón

Ulica

Číslo domu

Mesto

PSČ

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

Pretože nás ženie Kristova láska.“ Druhý list Korinťanom