Darujme Vianoce rodinám na úteku

Utrpenie a prenasledovanie kresťanov sa prejavuje aj stúpajúcim počtom utečencov. V roku 2021 bolo kvôli prenasledovaniu, konfliktom, násiliu a porušovaniu základných ľudských práv nútene vysídlených vyše 82 miliónov ľudí.

Nie sú to však len čísla. Za každým z nich sa ukrýva príbeh straty, traumy a utrpenia konkrétnych ľudí - detí, rodičov, seniorov i mladých ľudí, ktorí túžia po šťastnej budúcnosti.

Tento obrovský problém si vyžaduje našu okamžitú pomoc.


Nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi utečencom podáva pomocnú ruku a sprostredkúva im v tomto čase radosti z príchodu Krista pocit domova a bezpečia

Môžeme to však robiť len vďaka štedrosti našich dobrodincov. Prosím, pridajte sa k nim a darujme spoločne Vianoce rodinám na úteku.


Nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi má konkrétne plány podpory:

  • prispievame vysídlencom na núdzové bývanie, zabezpečujeme im základné potreby v domácnosti, pitnú vodu a zdravotnú starostlivosť
  • poskytujeme im pravidelnú stravu či oblečenie
  • staráme sa o ich duchovné potreby, prakticky podporujeme miestnych kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky, katechétov a dobrovoľníkov
  • zaisťujeme vzdelávanie pre deti a mládež, ponúkame štipendiá
  • konceptom mikropôžičiek utečencov vedieme k sebestačnosti
  • nezabúdame na psychosociálnu starostlivosť po prekonaných traumách

Pridajte sa k nám a darujte domov rodinám na úteku.

Už za 15 eur vieme darovať jednému dieťaťu v Libanone košeľu a nohavice. 

Príspevkom vo výške 32 eur zabezpečíte jednej rodine v Mozambiku základné potraviny, domáce potreby, poľnohospodárske náradie a osivo.

Za 41 eur dostane jeden sýrsky utečenec teplú stravu na celý mesiac. 

Darom vo výške 170 eur nasýtite jedného seniora v Sýrii na celý rok. 

1200 eur pomôže kňazovi pravidelne navštevovať veriacich v celej diecéze 

Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi pomáha všade tam, kde sú ľudia prenasledovaní pre vieru, trpia, alebo sú v núdzi.

Projekty pomoci, ktoré pravidelne predstavujeme dobrodincom, sú konkrétnymi príkladmi toho, čo nadácia ACN robí na celom svete.

Ročne totiž naši dobrodinci podporia viac než 5 000 konkrétnych projektov pomoci. Do konca roka 2021 potrebujeme vyzbierať ešte 75 000 eur. Pomôžte nám prosím v tomto ambicióznom cieli, aby sme následne vedeli pomôcť čo najviac ľuďom.

Ak sa na konkrétny projekt vyzbiera viac prostriedkov ako je potrebné, Váš dar bude použitý na podobný projekt.

Ďakujeme za ochotu podporiť našu činnosť. Vďaka vašej podpore dokážeme lepšie pomáhať trpiacim a prenasledovaným po celom svete.