Dávame nádej núdznym

V mnohých častiach sveta sú ľudia, ktorí trpia chudobou, vojnou, prenasledovaním a chorobami.

V týchto krajinách sú ľudia, ktorí slúžia núdznym. Ak pomôžeme im, oni budú môcť lepšie a efektívnejšie slúžiť tým, ktorí to potrebujú.

Počas pandémie koronavírusu sa situácia trpiacich v mnohých krajinách dramaticky zhoršila. Tam, kde existovala akákoľvek neprávosť, či utrpenie, sa všetko ešte zhoršilo.

Nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi odpovedá aj na núdzu spôsobenú pandémiou:

 • pomáhame tým, ktorí služia núdznym s dodávkami zdravotníckeho materiálu (rúška, respirátory, medicínske a hygienické potreby),
 • prispievame na nákup dopravných prostriedkov a pohonných hmôt pre katechétov, misionárov, sestry a kňazov, ktorí navštevujú núdznych v odľahlých oblastiach,
 • podporujeme online pastoráciu, formáciu a vzdelávanie (tvorba programov pre matky v domácnosti, zabezpečenie techniky pre farnosti, podpora vysielania katolíckych médií)
 • a veľa iného.
 • Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi pomáha všade tam, kde sú ľudia prenasledovaní pre vieru, trpia, alebo sú v núdzi.

  Projekty pomoci, ktoré pravidelne predstavujeme dobrodincom, sú konkrétnymi príkladmi toho, čo nadácia ACN robí na celom svete.

  Ročne totiž naši dobrodinci podporia viac než 5 000 konkrétnych projektov pomoci.

  Ak sa na konkrétny projekt vyzbiera viac prostriedkov ako je potrebné, Váš dar bude použitý na podobný projekt.

  Jednorázovo
  Mesačne
  20€
  50€
  100€
  10€
  20€
  50€

  Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

  Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.