Dávame nádej núdznym

V mnohých častiach sveta sú ľudia, ktorí trpia chudobou, vojnou, prenasledovaním a chorobami.

V týchto krajinách sú ľudia, ktorí slúžia núdznym. Ak pomôžeme im, oni budú môcť lepšie a efektívnejšie slúžiť tým, ktorí to potrebujú.

Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi pomáha všade tam, kde sú kresťania prenasledovaní, trpia, alebo sú v núdzi.

Projekty pomoci, ktoré pravidelne predstavujeme dobrodincom, sú konkrétnymi príkladmi toho, čo nadácia ACN robí na celom svete.

Ročne totiž naši dobrodinci podporia viac než 5 000 konkrétnych projektov pomoci.

Ak sa na konkrétny projekt vyzbiera viac prostriedkov ako je potrebné, Váš dar bude použitý na podobný projekt.

Jednorázovo
Mesačne
20€
50€
100€
10€
20€
50€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.