Duchovný dar pre pápeža Františka

Ako poďakovanie Svätému Otcovi za jeho návštevu Slovenska Vás pozývame venovať omšový milodar prostredníctvom pápežskej nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá pomáha trpiacim, núdznym a prenasledovaným pre vieru na celom svete.

Všetky sväté omše, o ktoré požiadate prostredníctvom našej stránky, pápežovi Františkovi odovzdáme OSOBNE a uistíme ho o vašej duchovnej blízkosti a podpore.

Na tomto portáli môžete dať jednoducho a rýchlo odslúžiť svätú omšu na úmysel Svätého Otca, alebo za Svätého Otca.

Váš omšový milodar spolu s úmyslom svätej omše poputuje do krajín, kde kňazi slúžia núdznym duchovne i materiálne, často živia a pomáhajú finančne mnohým rodinám zo svojej farnosti a pritom nemajú sami žiadny príjem, okrem omšových milodarov.

S omšovým milodarom zverujeme kňazovi aj náš modlitebný úmysel, čo na Slovensku poznáme ako „dať na omšu“. Vždy však treba pamätať na to, že svätá omša sa nesmie stať predmetom obchodu. Obeta Eucharistie je totiž nekonečná a nezaplatiteľná. Má nevyčísliteľnú hodnotu.

Ak teda dávame omšový milodar, je to prejav našej obety a vďačnosti za tento neoceniteľný dar.

Uvedené sumy nie sú „cenou“ za svätú omšu, ale len odporúčanou výškou omšového milodaru, ktorý ACN so schválením Kongregácie pre klérus sprostredkováva núdznym kňazom.

Odporúčaná výška milodarov na jednotlivé druhy svätých omší:

1 SVÄTÁ OMŠA „Ordinaria" » 8 €

3 SVÄTÉ OMŠE ZA SEBOU „Triduum" » 30 €

9 SVÄTÝCH OMŠÍ ZA SEBOU „Novena" » 80 €

30 SVÄTÝCH OMŠÍ ZA SEBOU „Gregoriana" » 300 €

Pri slúžení viacerých svätých omší na úmysel jedného dobrodinca (Triduum, Novena, Gregoriana) kňaz neberie iné úmysly a reťaz svätých omší nemá byť prerušená.

Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi sprostredkúva omšové milodary pre kňazov, ktorí skúžia núdznym a trpiacim v rôznych krajinách sveta, na základe mandátu od Kongregácie pre klérus.

Ak chcete dostať omšový certifikát ako poďakovanie, uveďte vašu poštovú adresu.

Jednorázovo
Mesačne
8€
30€
80€
300€
8€
30€
80€
300€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.