Omšový milodar - Podiel na mystickom Tele Krista

Odporúčaná výška milodarov na jednotlivé druhy svätých omší:

1 SVÄTÁ OMŠA „Ordinaria" » 8 €

3 SVÄTÉ OMŠE ZA SEBOU „Triduum" » 30 €

9 SVÄTÝCH OMŠÍ ZA SEBOU „Novena" » 80 €

30 SVÄTÝCH OMŠÍ ZA SEBOU „Gregoriana" » 300 €

Omšový milodar pomáha Cirkvi na zemi, i pred bránami neba.

Omšové milodary sú cirkevná prax, ktorú poznáme už z prvých storočí, keď veriaci prinášali ako obetu na bohoslužby chlieb a víno a tiež rôzne dary pre Cirkev a pre chudobných.

Pri slúžení viacerých svätých omší na úmysel jedného dobrodinca (Triduum, Novena, Gregoriana) kňaz neberie iné úmysly a reťaz svätých omší nemá byť prerušená.

Gregoriánske sväté omše (30 dní za sebou) sú starodávnou cirkevnou praxou a odporúčajú sa najmä na úmysel za zosnulých.

Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi sprostredkúva omšové milodary pre kňazov, ktorí skúžia núdznym a trpiacim v rôznych krajinách sveta, na základe mandátu od Dikastéria pre klérus.

Ak chcete dostať omšový certifikát ako poďakovanie, uveďte vašu poštovú adresu.

Jednorazovo
Mesačne
8€
30€
80€
300€
8€
30€
80€
300€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.