Pomôžme prežiť kresťanom v biblických krajinách!

Vojna, radikálny islam, korupcia... dôvody existenčnej núdze kresťanov v biblických krajinách sú komplexné, no realita ostáva rovnaká: ak im nepomôžeme prežiť vo svojej domovine, kresťanská viera tu zanikne.

Urobte s nami všetko pre to, aby sa zmiernilo utrpenie ľudí. Aby tam, kde kráčal samotný Kristus a apoštoli, ostalo živé Evanjelium.

Pridajte sa k tejto misii. Vaša láska dosiahne až k trpiacim.

V biblických krajinách zabezpečujeme urgentnú pomoc, živobytie, energie, rekonštrukciu zničených budov, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie i pastoráciu.

Podporujeme veriacich priamo na mieste. Spolupracujeme s diecézami, rehoľnými spoločenstvami a misionármi. Podporujeme semináre.

Toto dokážete Vašim milodarom:

🎁 13 eur zabezpečí zimnú vetrovku 1 chudobnému dieťaťu v Sýrii.

🎁 Za 22 eur môže mať 1 chudobný človek teplé jedlo na 1 mesiac.

🎁 92 eur pokryje školné pre 1 chudobné dieťa na 1 školský rok.

.... a oveľa viac. Ďakujeme za Vaše dary!

❗Vzhľadom na aktuálnu situáciu vo Svätej zemi je súčasťou zbierky aj urgentná pomoc pre kresťanov v LIBANONE na pohraničí, kde prebiehajú boje. Zabezpečujeme pre nich potraviny, zdravotnú starostlivosť a online vyučovanie pre deti v katolíckych školách.

Aby zo zeme Vianoc nezmizlo svetlo evanjelia.